Vynikat

Procento dokončení projektu

Project Complete Percentage

Excel vzorec: Procento dokončení projektuObecný vzorec
= COUNTA (range1)/ COUNTA (range2)
souhrn

Chcete-li vypočítat procento dokončení projektu se seznamem úkolů, můžete použít jednoduchý vzorec založený na funkci COUNTA. V zobrazeném příkladu je vzorec v F6:

 
= COUNTA (C5:C11)/ COUNTA (B5:B11)
Vysvětlení

Tento vzorec jednoduše vydělí úkoly dokončené celkovým počtem úkolů: 
=complete/total

který je poté naformátován v procentech.Abychom mohli spočítat kompletní úkoly, počítáme neprázdné buňky v rozsahu C5: C11:

Excel vzorec pro výpočet procentního rozdílu mezi dvěma čísly
 
= COUNTA (C5:C11)

Pro počítání celkových úkolů počítáme neprázdné buňky v rozsahu C5: C11: 
 COUNTA (B5:B11)

Na rozdíl od Funkce COUNT , který počítá pouze číselné hodnoty, COUNTA bude počítat buňky, které obsahují čísla nebo text.

Autor Dave Bruns


^