Vynikat

Procento prodáno

Percent Sold

Excel vzorec: Procento prodánoObecný vzorec
=sold/total
souhrn

Pro výpočet prodaného procenta můžete použít jednoduchý vzorec, který vydělí prodanou částku celkovou částkou.

V zobrazeném příkladu je vzorec v E6jak změnit řádek v aplikaci Excel
 
=D6/C6
Vysvětlení

Tento vzorec jednoduše vydělí prodaný údaj celkovým počtem. V buňce E6 je vzorec vyřešen takto:vytvořte Ganttův graf v aplikaci Excel
 
=D6/C6 =120/144 =0.83333

Když je výsledek zformátován pomocí formátu čísla v procentech, zobrazí se 83333 jako 83%.

Poznámka: Při ruční práci se procentuální výsledky počítají vydělením jednoho čísla druhým a vynásobením 100 k vyjádření v procentech. Protože aplikace Excel může automaticky zobrazit desetinná nebo zlomková čísla v procentech pomocí formátu čísla v procentech, není nutné vynásobit 100.Autor Dave Bruns


^