Vynikat

Logické operátory

Logical Operators

Logické operátory aplikace Excel se používají ve vzorcích k provádění srovnání a vytváření kritéria vzorce . Logické operátory lze použít ve vzorcích samostatně, nebo je lze vzájemně kombinovat a / nebo s jinými funkcemi. V následující tabulce jsou uvedeny logické operátory dostupné v aplikaci Excel:

přidat druhý řádek do buňky aplikace Excel
Operátor Význam Příklad
= Rovná = A1 = 10
Nerovná se = A110
> Větší než = A1> 100
< Méně než = A1<100
> = Větší než nebo rovno = A1> = 75
<= Méně než nebo rovno = A1<0

Poznámka: všechny vzorce aplikace Excel musí začínat znaménkem rovná se (=). Toto je požadavek na syntaxi, nikoli logické srovnání.Viz seznam vzorců pro mnoho příkladů logických operátorů ve vzorcích.

^