Vynikat

Získejte čtvrtletí od data

Get Quarter From Date

Excel vzorec: Získejte čtvrtletí od dataObecný vzorec
= ROUNDUP ( MONTH (date)/3,0)
souhrn

Pokud chcete vypočítat čtvrtletí (tj. 1,2,3,4) z data, můžete použít funkci ROUNDUP společně s MĚSÍCEM.

V zobrazeném příkladu je vzorec v buňce C5:jak vytvořit spojnicové grafy v aplikaci Excel
 
= ROUNDUP ( MONTH (B5)/3,0)
Vysvětlení

V tomto případě vzorec nejprve extrahuje měsíc jako číslo mezi 1–12 a poté toto číslo vydělí číslem 3. Výsledek se potom zaokrouhlí nahoru na nejbližší celé číslo pomocí funkce ROUNDUP.Funkce ROUNDUP funguje jako funkce ROUND, kromě toho, že ROUNDUP vždy zaokrouhlí čísla 1-9 nahoru na daný počet číslic.

Přidání Q

Pokud chcete, aby číslo čtvrtiny obsahovalo „Q“, můžete zřetězit. Vzorec v D5 je: 
='Q'& ROUNDUP ( MONTH (B5)/3,0)

Výsledkem je písmeno „Q“ před číslem čtvrtletí:

Výpočet čtvrtletí roku od data

Autor Dave Bruns


^