300 Příkladů

Chyby s plovoucí desetinnou čárkou

Floating Point Errors

Vynikat ukládá a počítá čísla s plovoucí desetinnou čárkou. Výsledkem vzorce je někdy velmi blízké přiblížení.

1. Podívejte se například na následující vzorce. Na první pohled vše vypadá v pořádku.Výsledky vzorceExcel odstranit prostor na začátku buňky

2. Pokud však zobrazíme 16 desetinných míst, můžeme vidět, že jedním výsledkem je velmi blízká aproximace.

Chyba s plovoucí desetinnou čárkou v aplikaci ExcelNemusíte si dělat starosti chyby s plovoucí desetinnou čárkou . Jsou vzácné.

3. I když váš list obsahuje chybu s plovoucí desetinnou čárkou, ve většině případů to nezpůsobí žádné problémy. Pokud však porovnáte hodnotu v buňce C8 s jinou hodnotou, může nastat následující problém.

Pokud je funkce2 vzorek t test v aplikaci Excel

4. Pomocí funkce ROUND to napravte.

Funkce Round

7/7 dokončeno! Další informace o chybách vzorců>
Přejít na další kapitolu: Pole vzorce^