Vynikat

TRUE funkce aplikace Excel

Excel True Function

Excel TRUE funkcesouhrn

Funkce Excel TRUE vrací hodnotu TRUE. Hodnota TRUE je klasifikována jako funkce kompatibility a ve většině případů není nutná. Je to ekvivalentní použití logické hodnoty TRUE přímo ve vzorci.

Účel Generovat logickou hodnotu TRUE Návratová hodnota Logická hodnota TRUE Syntax = TRUE () Verze argumentů Excel 2003 Poznámky k použití

Funkce TRUE je k dispozici pro kompatibilitu s jinými tabulkovými aplikacemi a není nutné ji používat ve standardních situacích.Pokud chcete zadat TRUE, nebo zadat TRUE jako výsledek ve vzorci, stačí použít slovo TRUE přímo do buňky nebo vzorce a Excel to interpretuje jako logickou hodnotu TRUE. Například tyto vzorce jsou funkčně identické: 
= IF (A1<0, TRUE()) = IF (A1<0, TRUE)

Všimněte si také, že logické výrazy samy o sobě automaticky vygenerují PRAVÉ a NEPRAVÉ výsledky. Například vzorec v buňce C7 je:

 
=B7>90

Tento výraz se vyhodnotí jako PRAVDA, což je výsledek, který se zobrazí v tabulce.Pokud chcete otestovat podmínku a vrátit různé výsledky podle toho, zda jsou výsledky PRAVÉ nebo NEPRAVDA, viz příklady na této stránce .^