Vynikat

Funkce LOG aplikace Excel

Excel Log Function

Funkce Excel LOGsouhrn

Funkce Excel LOG vrací logaritmus daného čísla pomocí dodané základny. Výchozí základní argument je 10, pokud není zadán.

jak seřadit kontingenční tabulka podle částky
Účel Získat logaritmus čísla Návratová hodnota Logaritmus Syntax = LOG (číslo, [základ]) Argumenty
  • číslo - Číslo, pro které chcete logaritmus.
  • základna - [volitelně] Základ logaritmu. Výchozí hodnota je 10.
Verze Excel 2003 Poznámky k použití

Funkce LOG vám umožňuje získat logaritmus čísla se zadanou základnou.

^