Vynikat

Funkce Excel ISTEXT

Excel Istext Function

Funkce Excel ISTEXTsouhrn

Funkce Excel ISTEXT vrací TRUE, když buňka obsahuje text, a FALSE, pokud není. Pomocí funkce ISTEXT můžete zkontrolovat, zda buňka obsahuje textovou hodnotu nebo číselnou hodnotu zadanou jako text.

Účel Test textové hodnoty Návratová hodnota Logická hodnota (PRAVDA nebo NEPRAVDA) Syntaxe = ISTEXT (hodnota) Argumenty
  • hodnota - Hodnota ke kontrole.
Verze Excel 2003 Poznámky k použití

Pomocí funkce ISTEXT zkontrolujte, zda hodnota je text. ISTEXT vrátí TRUE, když hodnota je text.Například = ISTEXT (A1) vrátí TRUE, pokud A1 obsahuje „apple“.Často, hodnota se dodává jako adresa buňky.

ISTEXT je součástí skupiny funkcí zvaných funkce IS, které vracejí logické hodnoty TRUE nebo FALSE.

^