Vynikat

Přesné vyhledávání shody s INDEX a MATCH

Exact Match Lookup With Index

Excel vzorec: Přesné vyhledávání shody s INDEX a MATCHObecný vzorec
{= INDEX (data, MATCH (TRUE, EXACT (val,lookup_col),0),col_num)}
souhrn

Vyhledání malých a velkých písmen

Ve výchozím nastavení nerozlišují standardní vyhledávání pomocí VLOOKUP nebo INDEX + MATCH malá a velká písmena. VLOOKUP i MATCH jednoduše vrátí první zápas, ignorují velká a malá písmena.

Pokud však potřebujete vyhledat malá a velká písmena, můžete tak učinit pomocí maticového vzorce, který používá funkce INDEX, MATCH a EXACT.V příkladu používáme následující vzorecnapište příkaz if v aplikaci Excel
 
{= INDEX (data, MATCH (TRUE, EXACT (F4,B3:B102),0),3)}

Tento vzorec je maticový vzorec a musí být zadány pomocí kláves Control + Shift + Enter.

Vysvětlení

Vzhledem k tomu, že MATCH sám nerozlišuje velká a malá písmena, potřebujeme způsob, jak dostat Excel k porovnání velkých a malých písmen. Funkce EXACT je perfektní funkcí, ale způsob, jakým ji používáme, je trochu neobvyklý, protože musíme porovnat jednu buňku s řadou buněk.Při práci zevnitř ven máme nejprve:

 
 EXACT (F4,B3:B102)

kde F4 obsahuje vyhledávací hodnotu a B3: B102 je odkaz na vyhledávací sloupec (křestní jména). Protože dáváme EXACT pole jako druhý argument to uděláme vrátit se pole TRUE nepravdivých hodnot, jako je tato:

Excel, pokud je rozsah více podmínek prohlášení

{FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE atd.}To je výsledek porovnání hodnoty v B4 každé buňce ve vyhledávacím sloupci. Kdekoli vidíme PRAVDA, víme, že máme přesnou shodu, která respektuje velikost písmen.

Nyní musíme v tomto poli získat pozici (tj. Číslo řádku) hodnoty TRUE. K tomu můžeme použít MATCH, hledat TRUE a nastavit v režimu přesné shody:

jak vypočítat kvartily v aplikaci Excel
 
 MATCH (TRUE, EXACT (F4,B3:B102),0)

Je důležité si uvědomit, že MATCH vždy vrátí První porovnat, pokud existují duplikáty, takže pokud se ve sloupci stane další přesná shoda, přiřadíte pouze první.

Nyní máme číslo řádku. Dále stačí použít INDEX k načtení hodnoty v pravém průsečíku řádků a sloupců. Číslo sloupce je v tomto případě pevně zakódováno jako 3, protože pojmenovaný rozsah data zahrnuje všechny sloupce. Konečný vzorec je:

 
{= INDEX (data, MATCH (TRUE, EXACT (F4,B3:B102),0),3)}

Tento vzorec musíme zadat jako maticový vzorec, protože pole vytvořené PŘESNÉ.

Tento vzorec načte textové i číselné hodnoty. Pokud chcete načíst pouze čísla, můžete použít vzorec založený na SUMPRODUCT viz odkaz níže

Autor Dave Bruns


^