300 Příkladů

Vypočítejte věk

Calculate Age

Chcete-li vypočítat věk osoby v aplikaci Excel, použijte DATEDIF a dnes. Funkce DATEDIF má tři argumenty.

1. Zadejte datum narození do buňky A2.Datum narození v aplikaci ExcelExcel procentní rozdíl mezi dvěma čísly

2. Zadejte funkci DNES do buňky B2 a vraťte dnešní datum.

Funkce Today3. Níže uvedená funkce DATEDIF vypočítá věk osoby.

Funkce DateDif

Poznámka: pro třetí argument zadejte „y“, abyste získali počet celých let mezi datem narození a dnešním datem.4. Vypočítejte věk osoby bez zobrazení dnešního data.

Excel seznam jedinečných hodnot v rozsahu

Vypočítejte věk v letech

5. Vypočítejte věk osoby k určitému datu.

Vypočítejte věk ke konkrétnímu datu

Poznámka: Funkce DATE přijímá tři argumenty: rok, měsíc a den.

6. Vypočítejte věk osoby v letech, měsících a dnech.

jak přidat dolní index v aplikaci Excel

Vypočítejte věk v letech, měsících a dnech

Poznámka: Vyplňte 'ym' pro třetí argument, chcete-li ignorovat roky a získat počet měsíců mezi dvěma daty. Vyplňte „md“, aby třetí argument ignoroval měsíce a získal počet dní mezi dvěma daty. Pomocí operátoru & připojte řetězce.

4/12 dokončeno! Další informace o funkcích data a času>
Přejít na další kapitolu: Textové funkce^