300 Příkladů

Plošný graf

Area Chart

An plošný graf je spojnicový graf s oblastmi pod čarami vyplněnými barvami. Pomocí skládaného plošného grafu můžete v průběhu času zobrazit příspěvek každé hodnoty k součtu.

Chcete-li vytvořit plošný graf, proveďte následující kroky.1. Vyberte rozsah A1: D7.Excel vzorec získat název listu

Vyberte rozsah v aplikaci Excel

2. Na kartě Vložit ve skupině Grafy klikněte na symbol Čára.Vložte plošný graf

dny v týdnu zkratky jedno písmeno

3. Klepněte na Oblast.

Klikněte na oblastVýsledek. V tomto příkladu se některé oblasti překrývají.

Plošný graf v aplikaci Excel

Níže najdete odpovídající spojnicový graf, abyste to jasně viděli.

Čárový graf v aplikaci Excel

Čtyři. Změňte podtyp grafu do skládané oblasti (do oblasti vedle).

Výsledek:

Skládaný plošný graf v aplikaci Excel

jak přenášet vzorce v aplikaci Excel

Poznámka: pouze pokud máte číselné popisky, před vytvořením plošného grafu prázdnou buňku A1. Tímto způsobem Vynikat nerozpozná čísla ve sloupci A jako a datová řada a automaticky umístí tato čísla na vodorovnou (kategorii) osu. Po vytvoření grafu můžete podle potřeby zadat text Rok do buňky A1.

6/18 dokončeno! Další informace o grafech>
Přejít na další kapitolu: Kontingenční tabulky^